Privacy

 

Deze site maakt gebruik van cookies voor analyses en om uw on-line bestelling mogelijk te maken.
Modelbouw Krikke zal met uw persoonsgegevens zeer behoedzaam omgaan en deze alleen intern gebruiken.

 

Contactgegevens:
V.O.F. Modelbouw Krikke
Nieuweweg 22
9711 TE Groningen 
(+31) (0)50-3140306
https://www.modelbouwkrikke.nl/

Anita Krikke is de Functionaris Gegevensbescherming van VOF Modelbouw Krikke. Zij is te bereiken via anita@krikke.net

Persoonsgegevens die wij verwerken:
VOF Modelbouw Krikke verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken in ons ShopFactory webwinkelprogramma:

Internetbestellingen:
Voor het uitvoeren van je internetbestelling zijn je N.A.W. (Naam, Adres, Woonplaats) gegevens nodig voor de bezorging en je bankrekeningnummer voor de betaling. Daarnaast vragen wij om je e-mail adres en telefoonnummer voor de communicatie. De bij een internetbestelling ingevoerde gegevens kunnen om administratieve redenen niet verwijderd worden en moeten om belastingtechnische redenen minimaal 7 jaar bewaard blijven.

Nieuwsbrieven worden uitsluitend verstuurd op verzoek. Het door jou hiervoor beschikbaar gestelde email-adres is niet gekoppeld aan enig ander bestand. Uitschrijven kan middels de opt-out onder aan de online nieuwsbrief, te bereiken via een link op de Home pagina's van onze shops.

Delen van persoonsgegevens met derden:
VOF Modelbouw Krikke deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden waar dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. VOF Modelbouw Krikke blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt VOF Modelbouw Krikke jouw persoonsgegevens niet aan andere derden zonder jouw nadrukkelijke toestemming.

Noodzakelijke deling met:
Santu.com - Het ShopFactory webshop platform - je ingevoerde gegevens voor het aanmaken van je bestelling
Exact.com - Wij maken gebruik van het Exact-online administratieprogramma
ING Bank - NAW en bankgegevens - voor de betaling
Post.nl  - NAW gegevens - voor de levering
Accountant - Je ingevoerde gegevens in de webshop - Voor o.a. opmaak jaarverslag t.b.v. de belastingdienst
Belastingdienst

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
VOF Modelbouw Krikke gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. VOF Modelbouw Krikke gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. 
- Locatiegegevens
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type
Hieronder een overzicht:
Cookie: Googly Analytics
Naam: gtag.js and analytics.js
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar
Cookie: Statcounter
Naam: sc_is_visitor_unique
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al ge├»nformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VOF Modelbouw Krikke en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar anita@krikke.net.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

VOF Modelbouw Krikke wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
VOF Modelbouw Krikke neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met 
anita@krikke.net

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 
anita@krikke.net, dan verwijderen/vervangen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming:
VOF Modelbouw Krikke neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VOF Modelbouw Krikke) tussen zit. VOF Modelbouw Krikke, gevestigd aan Nieuweweg 22, 9711 TE Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.